Müşteri Hizmetleri

KVKK Politikası ve Aydınlatma Metinleri

Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası

SİZİN11.COM TİC.LTD.ŞTİ (bundan sonra “Şirket” olarak anılacaktır) mevcut ve eski çalışanlarının kişisel verilerinin gizliliğine ve korunmasına son derece önem vermektedir. Şirket tarafından işlenmekte olan kişisel veriler hakkında Şirket, teknik ve idari imkânlar dâhilinde en iyi şekilde koruma için gerekli çabayı sarf eder.

Bu Kişisel Verileri Koruma Politikası (bundan sonra “KVK Politikası” olarak anılacaktır), 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca Şirketin veri sorumlusu kabul edildiği durumlara ilişkin olarak mevcut ve eski çalışanlar ile ilişkili ya da ilişkilendirilebilen verileri kapsamaktadır. Çalışan Verilerinin İşlenmesi; bahsedilen verilerin tamamen veya kısmen, otomatik olan veya olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade etmektedir. 

 

İşbu KVK (Kisişel verilerin korunması) Politikası kapsamında kişisel veri ve özel nitelikli veri birlikte “veri” ya da “kişisel veri” olarak, “doğrudan veya dolaylı olarak tek başına veya bağlı şirket vasıtasıyla Şirket’i kontrol eden, Şirket’çe kontrol edilen veya Şirket ile ortak kontrol altında olan”, “oy haklarının %50 veya üzerinde bir oranı doğrudan veya dolaylı olarak Şirket’e ait olan”, “doğrudan veya dolaylı olarak Şirket’in oy haklarının %50 veya üzerinde bir oranına sahip olan” Şirket sözleşmesi uyarınca, yönetim organında karar alabilecek çoğunluğu oluşturan sayıda üyenin seçimini sağlayabilmek hakkına sahip olan veya olunan  veya  başka bir yolla hâkimiyeti altında tutabilen veya hakimiyet altında tutan şirketler kısaca “Bağlantılı Şirket” olarak anılacaktır.
 

İşbu KVK Politikası, Şirket bünyesinde gerçekleştirilen faaliyetler kapsamında çalışanlara ait hangi kişisel verilerin ne şekilde, hangi amaçla ve ne kadar süre işlenmekte olduğuna dair Şirket uygulamasının belirlenmesi ve çalışanların da işbu KVK Politikası’na ulaşarak Şirket uygulaması ve sahip oldukları haklara dair bilgi edinmesi amacıyla hazırlanmıştır.  
 

Konu ile ilgili daha fazla bilgi için tıklayın.

KVK (Kişisel verilerin korunması) başvuru formu için tıklayın.

PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.